Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Lubinie

411px-POL_powiat_lubiński_COA.svg

Spotkanie z pedagogami i psychologami w ramach sieci wsparcia dla szkół

„Organizacja nauki i zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego” to temat, który dzisiaj był omawiany na spotkaniu on-line z pedagogami i psychologami ze szkół w powiecie lubińskim przez Panią Karolinę Żukowską, psychologa i przewodniczącą zespołu orzekającego w poradni oraz przez Panią Barbare Rybicką, p. o. dyrektora poradni oraz przewodniczącą zespolu orzekającego. Spotkanie zorganizowała Pani Małgorzata Iwanowska – koordynator sieci wsparcia.

Skip to content