Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Lubinie

411px-POL_powiat_lubiński_COA.svg

PORADNICTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE

Praca w dziale Poradnictwa edukacyjno-zawodowego polega na udzielaniu pomocy uczniom w podejmowaniu trafnych decyzji o wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia w kontekście zmiennego rynku pracy.

Zadania realizowane są poprzez wyzwalanie aktywności uczniów w kierunku samopoznania i samooceny, pogłębiania wiedzy o interesujących ich zawodach, kształtowaniu potrzeby konfrontowania oceny zainteresowań, uzdolnień, stanu zdrowia z wymaganiami wybieranego zawodu.

Ponadto: 


Formy pracy:


Koordynator działu:

Mirosława Hodura – psycholog

Pracownicy działu:

Barbara Malińska – doradca zawodowy

Skip to content