PORADNICTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE

Praca w dziale Poradnictwa edukacyjno-zawodowego polega na udzielaniu pomocy uczniom w podejmowaniu trafnych decyzji o wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia w kontekście zmiennego rynku pracy. 

Zadania realizowane są poprzez wyzwalanie aktywności uczniów w kierunku samopoznania i samooceny, pogłębiania wiedzy o interesujących ich zawodach, kształtowaniu potrzeby konfrontowania oceny zainteresowań, uzdolnień, stanu zdrowia z wymaganiami wybieranego zawodu.

Ponadto: 

 • przybliżamy uczniom kierunki kształcenia, zawody przyszłości,
 • przekazujemy informacje o strukturze szkolnictwa i zmieniającym się rynku pracy,
 • podejmujemy działania mające na celu merytoryczne i metodyczne wspomaganie doradców zawodu, pedagogów i nauczycieli w przygotowaniu uczniów do podejmowania decyzji zawodowych,
 • prowadzimy terapię EEG-Biofeedback,
 • współpracujemy z rodzicami w zakresie pomocy dzieciom w podejmowaniu trafnych decyzji edukacyjnych i zawodowych,
 • w pracy wykorzystujemy nowoczesny technologie komputerowe i informatyczne.


Formy pracy:

 • badania indywidualnych preferencji zawodowych,
 • diagnoza uzdolnień, zainteresowań, osobowości w kontekście podejmowania decyzji zawodowych,
 • treningi, zajęcia warsztatowe, aktywizujące do świadomego planowania kariery zawodowej,
 • prelekcje z zakresu poradnictwa, orientacji i informacji zawodowej,
 • udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych,
 • udział w Targach Edukacyjnych, Giełdach Szkół, Targach Pracy.


Koordynator działu:

Mirosława Hodura – psycholog

Pracownicy działu:

Arleta Kowalska – doradca zawodowy