Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Lubinie

411px-POL_powiat_lubiński_COA.svg

PROFILAKTYKA, TERAPIA PSYCHOLOGICZNA I POMOC RODZINIE

Praca w dziale obejmuje problemy natury emocjonalnej związane z trudnościami w relacjach społecznych, nieprawidłowościami w zachowaniu oraz szeroko rozumianymi trudnościami wychowawczymi. Pracujemy z dziećmi, młodzieżą i rodzicami (opiekunami) oraz współpracujemy z placówkami, które zajmują się wychowaniem i opieką nad dziećmi.

Pracownicy działu prowadzą działalność terapeutyczną i profilaktyczną. Wspomagają wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola i szkoły. Swoją wiedzą i umiejętnościami wspierają również rodziców i opiekunów dzieci. Oferują pomoc w problemach osobistych i rodzinnych, a także w trudnościach pojawiających się w klasie i szkole. Współpracują z nauczycielami, sądem rodzinnym i innymi placówkami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

Stosowane formy pracy:


Koordynator działu:

Izabela Karpisz – psycholog

Pracownicy działu:

Małgorzata Iwanowska – psycholog
Maria Oleśniewicz – psycholog
Ewa Przygońska – pedagog

Skip to content