PROFILAKTYKA, PSYCHOTERAPIA I POMOC RODZINIE

Praca w dziale obejmuje problemy natury emocjonalnej związane z trudnościami w relacjach społecznych, nieprawidłowościami w zachowaniu oraz szeroko rozumianymi trudnościami wychowawczymi. Pracujemy z dziećmi, młodzieżą i rodzicami (opiekunami) oraz współpracujemy z placówkami, które zajmują się wychowaniem i opieką nad dziećmi.

Pracownicy działu prowadzą działalność terapeutyczną i profilaktyczną. Wspomagają wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola i szkoły. Swoją wiedzą i umiejętnościami wspierają również rodziców i opiekunów dzieci. Oferują pomoc w problemach osobistych i rodzinnych, a także w trudnościach pojawiających się w klasie i szkole. Współpracują z nauczycielami, sądem rodzinnym i innymi placówkami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

Stosowane formy pracy:

 • terapia rodzinna,
 • terapia indywidualna, dzieci i młodzieży z różnego rodzaju zaburzeniami,
 • Trening Zastępowania Agresji,
 • Trening Umiejętności Społecznych,
 • warsztaty dla dzieci i młodzieży,
 • Szkoła dla Rodziców – zajęcia warsztatowe poszerzające kompetencje wychowawcze,
 • konsultacje,
 • arteterapia grupowa dzieci i młodzieży,
 • punkt konsultacyjny – wykorzystanie elementów arteterapii w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami zachowania i emocji,
 • wsparcie, doradztwo psychologiczne i pedagogiczne,
 • wykłady, prelekcje.


Koordynator działu:

Izabela Karpisz – psycholog

Pracownicy działu:

Małgorzata Iwanowska – psycholog
Donata Kaczkowska – psycholog
Dagmara Korzan – arteterapeuta
Maria Oleśniewicz – psycholog
Ewa Przygońska – pedagog