Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Lubinie

411px-POL_powiat_lubiński_COA.svg

OPIEKA NAD DZIECKIEM PRZEDSZKOLNYM I WCZESNA INTERWENCJA

Zajmujemy się wspomaganiem wszechstronnego rozwoju dziecka od urodzenia do podjęcia nauki w szkole podstawowej w celu wyrównywania szans edukacyjnych oraz
wspomagania wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny, przedszkola i żłobka. 

Odbywa się to poprzez:

  • diagnozę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, SI, funkcjonalną,
  • orzekanie w sprawie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego, nauczania indywidualnego, kształcenia specjalnego, opiniowanie w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju,
  • doradztwo psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, SI,
  • prowadzenie prelekcji dla rodziców, nauczycieli i opiekunów.
  • terapię zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych: terapię psychologiczną, pedagogiczną, EEG-Biofeedback, logopedyczną, SI.

Koordynator działu:

Monika Kacprzyk – pedagog

Pracownicy działu:

Katarzyna Chabior – psycholog

Małgorzata Dwornik – logopeda

Bronisława Onyśków – pedagog

Diana Ostaszewska-Żarczyńska – psycholog

Agnieszka Świrska – logopeda

Joanna Wiorek – logopeda

Skip to content