Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych

Składanie wniosków o przyjęcie rozpocznie się od 16 maja 2022 r.