Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Lubinie

411px-POL_powiat_lubiński_COA.svg

Aktualności

Zmiany w nowym roku szkolnym

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego 2022/2023 stanowisko dyrektora poradni objęła Pani Alicja Przystupa, która będzie przez najbliższe pięć lat realizować w placówce swoją koncepcję

Czytaj więcej »

Warto zapamiętać

Pozostało jeszcze tylko siedem dni wakacji. Niedługo dzieci i młodzież wrócą do przedszkoli i szkół. Warto pamiętać, że potrzeby poznawcze, na których koncentruje się edukacja

Czytaj więcej »

Program „Za życiem”

Szanowni Rodzice dzieci zakwalifikowanych do programu „Za życiem”, zapraszamy na spotkanie ze specjalistami, którzy będą prowadzić zajęcia specjalistyczne z dziećmi, które odbędzie się 29 sierpnia

Czytaj więcej »

Wakacyjny harmonogram pracy

Od 27 czerwca 2022 r. obowiązuje w poradni wakacyjny harmonogram pracy. Poradnia będzie czynna codziennie od godz. 7.30 do godz. 16.00. WAKACYJNY HARMONOGRAM 2021-2022 od

Czytaj więcej »

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubinie jest jedyną tego typu publiczną placówką w powiecie.

Pomocą obejmuje wszystkie placówki oświatowe.
Udziela wsparcia uczniom, rodzicom oraz pracownikom szkół i placówek.
Z pomocy mogą również korzystać rodzice oraz ich dzieci, które nie rozpoczęły jeszcze edukacji,
zamieszkujące obszar powiatu lubińskiego.

Działalność naszej Placówki skierowana jest do:

 • dzieci w wieku od 0 do 3 lat
 • dzieci w wieku przedszkolnym
 • uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych
 • służymy wsparciem dla rodziców, wychowawców, nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek

Wszystkie oferowane przez Poradnię formy pomocy są BEZPŁATNE i prowadzone wyłącznie na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia.

Zgłoś się do nas, jeśli Twoje dziecko:

Pomagamy poprzez:

 • ma problemy w uczeniu się
 • zdradza wybite zdolności
 • ma trudności w porozumiewaniu się z otoczeniem
 • wykazuje zaburzenia w zachowaniu
 • zmaga się z wadą wymowy
 • potrzebuje wsparcia lub ukierunkowania
 • diagnozę
 • terapię
 • psychoedukację
 • profilaktykę
 • doradztwo
 • mediację
 • działalność informacyjną
Skip to content