Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Lubinie

411px-POL_powiat_lubiński_COA.svg

Nasza kadra:

Alicja Przystupa – Dyrektor
tel.: 781 700 190
SPECJALIŚCI
Dorota Banaś
tel.: 781 701 191
logopeda (neurologopedia, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)
Klaudia Burchard
tel.: 781 701 195
pedagog (edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją logopedyczną, dogoterapia)
Katarzyna Chabior
tel.: 781 700 198
psycholog (wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, terapia SI, oligofrenopedagog)
Małgorzata Dwornik
tel.: 781 701 191
logopeda, neurologopeda (pedagogika)
Joanna Dziwak
tel.: 781 700 193
pedagog (terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i edukacja ucznia z autyzmem, logopedia, oligofrenopedagogika, tyflopedagogika)
Elżbieta Galas – wicedyrektor
tel.: 781 700 192
pedagog (logopedia i terapia pedagogiczna, surdologopedia, surdopedagogika, oligofrenopedagogika, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i edukacja ucznia z autyzmem, kurs I i II stopnia język migany dla nauczycieli)
Magdalena Hasior- Garbacz
tel.: 781 700 195
pedagog (pedagogika terapeutyczna, oligofrenopedagogika, terapia SI)
Dorota Hochman-Gocha
tel.: 781 700 197
psycholog
Mirosława Hodura
tel.: 781 701 194
psycholog (poradnictwo zawodowe i przedsiębiorczość, Certyfikat I i II stopnia EEG Biofeedback)
Małgorzata Iwanowska
tel.: 781 701 192
psycholog (trener grupowego treningu zastępowania agresji ART, interwencja kryzysowa, certyfikat – psychoterapia dzieci i młodzieży – ujęcie poznawczo-behawioralne)
Monika Kacprzyk
tel.: 781 700 196
pedagog (pedagogika lecznicza i terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika, Certyfikat I i II stopnia EEG Biofeedback, terapia ręki)
Izabela Karpisz
tel.: 781 701 192
psycholog, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (Psychodietetyka – studia podyplomowe, 5-letni Kurs Psychoterapii – atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Psychologiczne, prowadzone procesy terapeutyczne poddaje regularnie superwizji u superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego)
Barbara Rybicka
tel.: 781 700 191
pedagog (terapia pedagogiczna, arteterapia, edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, informatyka, Certyfikat praktyka Metody Tomatisa, ekspert MEiN ds. awansu zawodowego nauczycieli)
Natalia Kosydor
tel.: 781 700 194
psycholog
Barbara Malińska
tel.: 781 701 194
pedagog (doradca zawodowy, Certyfikat praktyka Metody Tomatisa, terapia pedagogiczna)
Bronisława Onyśków
tel.: 781 701 196
pedagog (promocja zdrowia)
Maria Oleśniewicz
tel.: 781 701 193
psycholog (interwencja kryzysowa, trener grupowego treningu zastępowania agresji ART, Certyfikat – psychoterapia dzieci i młodzieży – ujęcie poznawczo-behawioralne)
Diana Ostaszewska-Żarczyńska
tel.: 781 701 196
psycholog (terapia pedagogiczna)
Lilla Pietryka
tel.: 781 700 197
pedagog (terapia pedagogiczna, pedagogika specjalna ze specjalnością oligofrenopedagogika)
Ewa Przygońska
tel.: 781 700 194
pedagog (terapia pedagogiczna, pedagogika opiekuńcza i przedszkolna, psychoterapia systemowa indywidualna
i rodzin, psychoterapia praktyczna, atestacja w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym – w trakcie, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego)
Aleksandra Rodziewicz
tel.: 781 701 195
psycholog (mediacje), surdopedagog
Joanna Wiorek
tel.: 781 700 195
logopeda (rewalidacja z uprawnieniami pedagoga specjalnego do nauczania i terapii dzieci z upośledzeniem umysłowym oraz innymi utrudnieniami w rozwoju, socjoterapia, neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją)
Angelika Wrzesińska psycholog (terapia pedagogiczna)
Karolina Żukowska
tel.: 781 700 193
psycholog (pomoc psychologiczna w dziedzinie seksuologii, tyflopedagogika, terapia pedagogiczna)
ADMINISTRACJA
Ewa Tilgner-Czerwińska
główna księgowa
Agnieszka Zając specjalista ds. administracji
Barbara Świtała
specjalista ds. administracji
OBSŁUGA
Krystyna Krzemińska
Irena Cicha
Skip to content