Nasza kadra:

Barbara Rybicka
p.o. Dyrektora
tel.: 781 701 190

pedagog (terapia pedagogiczna, arteterapia, edukacja wczesnoszkolna, historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, informatyka, Certyfikat praktyka Metody Tomatisa, ekspert MEiN ds. awansu zawodowego nauczycieli)

SPECJALIŚCI

Dorota Banaś
tel.: 781 701 191

logopeda (neurologopedia, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)

Klaudia Burchard
tel.: 781 701 195

pedagog (edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją logopedyczną, dogoterapia)

Katarzyna Chabior
tel.: 781 700 198

psycholog (wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, terapia SI, oligofrenopedagog)

Małgorzata Dwornik
tel.: 781 701 191

logopeda (pedagogika)

Joanna Dziwak
tel.: 781 700 193

pedagog (terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i edukacja ucznia z autyzmem, logopedia, oligofrenopedagogika, tyflopedagogika)

Elżbieta Galas
tel.: 781 700 192

pedagog (logopedia i terapia pedagogiczna, surdologopedia, surdopedagogika, oligofrenopedagogika, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i edukacja ucznia z autyzmem, kurs I i II stopnia język migany dla nauczycieli)

Magdalena Hasior- Garbacz
tel.: 781 700 195

pedagog (pedagogika terapeutyczna, oligofrenopedagogika, terapia SI)

Dorota Hochman-Gocha
tel.: 781 700 197

psycholog

Mirosława Hodura
tel.: 781 701 194

psycholog (poradnictwo zawodowe i przedsiębiorczość, Certyfikat I i II stopnia EEG Biofeedback)

Małgorzata Iwanowska
tel.: 781 701 192

psycholog (trener grupowego treningu zastępowania agresji ART, interwencja kryzysowa, certyfikat - psychoterapia dzieci i młodzieży - ujęcie poznawczo-behawioralne)

Monika Kacprzyk
tel.: 781 700 196

pedagog (pedagogika lecznicza i terapia pedagogiczna, Certyfikat I i II stopnia EEG Biofeedback, terapia ręki)

Donata Kaczkowska
tel.: 781 700 194

psycholog (wieloletnie kształcenie w zakresie psychoanalizy - 25 lat pracy własnej, kształcenie w zakresie psychoterapii systemowej rodzin, kształcenie w zakresie psychoterapii Gestalt)

Izabela Karpisz
tel.: 781 701 192

psycholog, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (Psychodietetyka - studia podyplomowe, 5-letni Kurs Psychoterapii - atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Psychologiczne, prowadzone procesy terapeutyczne poddaje regularnie superwizji u superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego)

Arleta Kowalska
tel.: 781 701 194

doradca zawodowy (wychowanie fizyczne)

Dagmara Korzan
tel.: 781 700 191

pedagog (terapia pedagogiczna z arteterapią, socjoterapia z elementami terapii rodzin, pedagogika resocjalizacji i profilaktyki osób niedostosowanych społecznie)

Barbara Malińska
tel.: 781 701 194

pedagog (doradca zawodowy, Certyfikat praktyka Metody Tomatisa, terapia pedagogiczna)

Bronisława Onyśków
tel.: 781 701 196

pedagog (promocja zdrowia)

Maria Oleśniewicz
tel.: 781 701 193

psycholog (interwencja kryzysowa, trener grupowego treningu zastępowania agresji ART, Certyfikat - psychoterapia dzieci i młodzieży - ujęcie poznawczo-behawioralne)

Diana Ostaszewska-Żarczyńska
tel.: 781 701 196

psycholog (terapia pedagogiczna)

Lilla Pietryka
tel.: 781 700 197

pedagog (terapia pedagogiczna, pedagogika specjalna ze specjalnością oligofrenopedagogika)

Ewa Przygońska
tel.: 781 700 194

pedagog (terapia pedagogiczna, pedagogika opiekuńcza i przedszkolna, psychoterapia systemowa indywidualna
i rodzin, psychoterapia praktyczna, atestacja w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym – w trakcie, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego)

Aleksandra Rodziewicz
tel.: 781 701 195

psycholog (mediacje), surdopedagog

Joanna Wiorek
tel.: 781 700 195

logopeda (rewalidacja z uprawnieniami pedagoga specjalnego do nauczania i terapii dzieci z upośledzeniem umysłowym oraz innymi utrudnieniami w rozwoju, socjoterapia, neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją)

Angelika Wrzesińska

psycholog (terapia pedagogiczna)

Karolina Żukowska
tel.: 781 700 193

psycholog (pomoc psychologiczna w dziedzinie seksuologii, tyflopedagogika, terapia pedagogiczna)

ADMINISTRACJA

Ewelina Gambal

główna księgowa

Agnieszka Zając

specjalista ds. administracji

Iwona Łukasik

specjalista ds. administracji

OBSŁUGA

Krystyna Krzemińska

Grażyna Opiela