Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Lubinie

411px-POL_powiat_lubiński_COA.svg

Nasza kadra:

Alicja Przystupa - Dyrektor
tel.: 781 701 190

SPECJALIŚCI

Klaudia Burchard
tel.: 781 701 195

pedagog (edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją logopedyczną, dogoterapia)

Katarzyna Chabior
tel.: 781 700 198

psycholog (wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, terapia SI, oligofrenopedagog)

Małgorzata Dwornik
tel.: 781 701 191

logopeda, neurologopeda (pedagogika)

Joanna Dziwak
tel.: 781 700 193

pedagog (terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i edukacja ucznia z autyzmem, logopedia, oligofrenopedagogika, tyflopedagogika)

Sylwia Gajewska
tel.: 781 701 193

pedagog

Elżbieta Galas - wicedyrektor
tel.: 781 700 192

pedagog (logopedia i terapia pedagogiczna, surdologopedia, surdopedagogika, oligofrenopedagogika, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i edukacja ucznia z autyzmem, kurs I i II stopnia język migany dla nauczycieli)

Mirosława Hodura
tel.: 781 701 194

psycholog (poradnictwo zawodowe i przedsiębiorczość, Certyfikat I i II stopnia EEG Biofeedback)

Małgorzata Iwanowska
tel.: 781 701 192

psycholog (trener grupowego treningu zastępowania agresji ART, interwencja kryzysowa, certyfikat - psychoterapia dzieci i młodzieży - ujęcie poznawczo-behawioralne)

Monika Kacprzyk
tel.: 781 700 196

pedagog (pedagogika lecznicza i terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika, Certyfikat I i II stopnia EEG Biofeedback, terapia ręki)

Izabela Karpisz
tel.: 781 701 192

psycholog, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (Psychodietetyka - studia podyplomowe, 5-letni Kurs Psychoterapii - atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Psychologiczne, prowadzone procesy terapeutyczne poddaje regularnie superwizji u superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego)

Barbara Rybicka

pedagog (terapia pedagogiczna, arteterapia, edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, informatyka, Certyfikat praktyka Metody Tomatisa, ekspert MEiN ds. awansu zawodowego nauczycieli)

Natalia Kosydor
tel.: 781 701 193

psycholog

Anna Madej
tel.: 781 700 197

pedagog

Barbara Malińska
tel.: 781 701 194

pedagog (doradca zawodowy, Certyfikat praktyka Metody Tomatisa, terapia pedagogiczna)

Bronisława Onyśków
tel.: 781 701 196

pedagog (promocja zdrowia)

Maria Oleśniewicz
tel.: 781 700 194

psycholog (interwencja kryzysowa, trener grupowego treningu zastępowania agresji ART, Certyfikat - psychoterapia dzieci i młodzieży - ujęcie poznawczo-behawioralne)

Diana Ostaszewska-Żarczyńska
tel.: 781 701 196

psycholog (terapia pedagogiczna)

Ewa Przygońska
tel.: 781 700 194

pedagog (terapia pedagogiczna, pedagogika opiekuńcza i przedszkolna, psychoterapia systemowa indywidualna
i rodzin, psychoterapia praktyczna)

Aleksandra Rodziewicz
tel.: 781 701 195

psycholog (mediacje), surdopedagog

Maria Skowrońska
tel.: 781 700 197

psycholog

Joanna Wiorek
tel.: 781 700 195

logopeda (rewalidacja z uprawnieniami pedagoga specjalnego do nauczania i terapii dzieci z upośledzeniem umysłowym oraz innymi utrudnieniami w rozwoju, socjoterapia, neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją)

Agnieszka Świrska
tel.: 781 701 191

logopeda

Karolina Żukowska
tel.: 781 700 193

psycholog (pomoc psychologiczna w dziedzinie seksuologii, tyflopedagogika, terapia pedagogiczna)

ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

Ewa Tilgner-Czerwińska

główna księgowa

Barbara Świtała

specjalista ds. administracji

Mariola Krawiecka

specjalista ds. administracji

Oksana Oleshko

Krystyna Krzemińska

Irena Cicha

Skip to content