Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Lubinie

411px-POL_powiat_lubiński_COA.svg

Rola doradcy zawodowego w dobie pandemii

W środę 27.10.2021 r. odbyło się w Poradni spotkanie w ramach sieci wsparcia doradców zawodowych poświęcone tematyce: Rola doradcy zawodowego w dobie pandemii. Po prelekcji p. Mirosławy Hodura – psychologa, rozmawialiśmy o kondycji uczniów w szkołach i bieżących problemach w pracy z uczniami. Druga część spotkania była poświęcona wynikom rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w roku bieżącym.

Skip to content