Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Lubinie

411px-POL_powiat_lubiński_COA.svg

Projekt finansowany przez Fundację KGHM „Polska Miedź”

W lipcu 2021 r. Poradnia otrzymała z Fundacji KGHM Polska Miedź dofinansowanie w wysokości 44.205,00 PLN na realizację projektu pn. „Zajęcia specjalistyczne w oparciu o nowe technologie w celu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z powiatu lubińskiego z niepełnosprawnościami o specjalnych potrzebach edukacyjnych”. Projekt ma charakter wspierający rozwój dziecka w zakresie kompetencji związanych z procesem uczenia się. Przeznaczony jest przede wszystkim dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, szczególnie z zaburzeniami koncentracji uwagi, ADHD, ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera, z afazją, słabosłyszeniem, słabowidzeniem, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym. Wprowadzenie nowych technologii pozwala zintensyfikować i uatrakcyjnić żmudny proces terapii.

W ciągu roku, specjalistyczną pomocą terapeutyczną w oparciu o zakupiony sprzęt została objęta grupa dzieci w wieku szkolnym, przedszkolnym  (76 dzieci/uczniów, 687 godzin zajęć terapeutycznych).

W poradni prowadzona jest terapia EEG- Biofeddback (trening fal mózgowych). Posiadany przez nas sprzęt wymagał jednak unowocześnienia i aktualizacji. Rozszerzony został również o oprogramowanie do specjalistycznej diagnozy oraz terapię HEG- Biofeedback.

Kolejną nowatorską formą i metodą pracy wprowadzoną dzięki środkom przekazanym przez Fundację Polska Miedź jest tzw. Magiczny Dywan i PROGRAM STYMULOWANIA ROZWOJU FUNKCJI WYKONAWCZYCH. Metoda oparta o wiedzę z zakresu neuropsychologii oraz wyników badań nad mózgiem, która wykorzystuje nowoczesne narzędzia edukacyjno-terapeutyczne (podłoga interaktywna + zestaw ćwiczeń w formie zabaw do treningu funkcji wykonawczych). Jest to bez wątpienia atrakcyjna alternatywa dla tradycyjnych metod terapii i wspierania rozwoju dziecka.

Nowością jest również  program WCZESNE CZYTANIE dla dzieci w wieku przedszkolnym, dla dzieci zagrożonych dysleksją.

Zakup słuchawek FORBRIAN (słuchawki kostne z mikrofonem do treningu  słuchowo-głosowego), pozwolił na bardziej efektywną pracę dziecka w trakcie terapii integracji sensorycznej.

W poradni prowadzona jest terapia metodą Tomatisa® (innowacyjny system do treningu uwagi słuchowej), do której posiadamy odpowiednią aparaturę specjalistyczną. Dzięki otrzymanym funduszom unowocześniona została o nowe zestawy słuchawkowe, które są integralną częścią terapii.

Skip to content