Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Lubinie

411px-POL_powiat_lubiński_COA.svg

Poradnia od 20.12 pracuje bez ograniczeń

Od 20 grudnia do 9 stycznia zajęcia w szkołach będą prowadzone w systemie zdalnym. Bez zmian, w określonym reżimie sanitarnym, pracują przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego. W sposób stacjonarny funkcjonują również młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze i poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Skip to content