Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Lubinie

411px-POL_powiat_lubiński_COA.svg

Kampania „Bez chemii na drodze”

Na stronie Kampanii „Bez chemii na drodze” znajduje się wiele ciekawych materiałów dla szkół do wykorzystania w pracy samokształceniowej nauczycieli oraz do pracy profilaktyczno-wychowawczej z uczniami z obszaru zagrożenia środkami psychoaktywnymi. Zachęcamy do skorzystania z nich.

https://bezchemiinadrodze.pl/aktualnosci/

https://www.facebook.com/bezchemiinadrodze

Skip to content