Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Lubinie

411px-POL_powiat_lubiński_COA.svg

Podziękowanie

Otrzymaliśmy podziękowanie za udział w badaniach normalizacyjnych prowadzonych w ramach projektu „Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży”. My, ze swej strony dziękujemy Rodzicom za umożliwienie przeprowadzenia badań z dziećmi zakwalifikowanymi do projektu.

Skip to content