Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie kształci uczniów w zawodach: kucharz i pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. Pomagamy naszym uczniom o zróżnicowanych, specyficznych potrzebach edukacyjnych rozwijać swoje zainteresowania, przygotowujemy ich do życia w społeczeństwie. Pod okiem wykwalifikowanej i doświadczonej kadry uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne do wykonywania wybranego zawodu. Praktyczna nauka zawodu to integralna część edukacji i wychowania.

Posiadamy solidne zaplecze do nauki zawodu: dobrze wyposażone pracownie – kucharską i hotelarską, salę komputerową. Dysponujemy też salą sportową. Nasi uczniowie w ramach zajęć praktycznych doskonalą swoje umiejętności w szkolnej kuchni i stołówce. Dzięki temu nabywają i rozwijają umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach. Uczą się przy okazji odpowiedzialności. Sale dydaktyczne w większości wyposażone są w tablice multimedialne, co przyczynia się do uatrakcyjnienia procesu nauczania i ułatwia zdobywanie wiedzy. Nieodłącznym elementem edukacji zawodowej w naszej szkole są wycieczki i wyjścia dydaktyczne, w trakcie których uczniowie mają okazję poznać „od zaplecza” najlepsze zakłady gastronomiczne i hotelarskie naszego regionu. W naszej szkole ciągle się coś dzieje – odbywają się zawody sportowe, konkursy, akcje charytatywne. Bezpieczeństwo zdrowotne naszym uczniom codziennie zapewnia pielęgniarka szkolna. Zawsze mogą oni też liczyć na pomoc pedagoga, psychologa oraz innych specjalistów. Uczniowie korzystają z szerokiej oferty zajęć specjalistycznych i rewalidacyjnych :

· rehabilitacji ruchowej i gimnastyki korekcyjnej,

· integracji sensorycznej,

· tyflo i surdopedagogiki,

· logoterapii,

· EEG Biofeedback.

U nas nikt nie jest anonimowy – wszyscy się znają, są dla siebie życzliwi i w razie potrzeby pomagają sobie wzajemnie. Relacje uczeń – rodzic – nauczyciel cechują się wzajemną życzliwością, szacunkiem i gotowością do współpracy. Zapewniamy atmosferę spokoju, zaufania, akceptacji i bezpieczeństwa. Jesteśmy otwarci na współczesny świat i jego wyzwania, przygotowujemy do pracy i życia we wciąż zmieniającej się rzeczywistości. Nasi absolwenci z łatwością odnajdują się na rynku pracy. Cieszą się też bardzo dobrą opinią wśród pracodawców.