Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Lubinie

411px-POL_powiat_lubiński_COA.svg

Udział w badaniach normalizacyjnych

Nasi psycholodzy: pani Diana Ostaszewska-Żarczyńska i Karolina Żukowska wzięły udział w badaniach normalizacyjnych testów diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży.

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje projekt pt. „Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym. Badanie przeprowadza PBS Sp. z. o.o.  na zlecenie IBE. Projekt nadzorowany jest przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój”, Priorytet II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Celem projektu jest opracowanie, wdrożenie i upowszechnienie zestawu narzędzi diagnostycznych dla obszaru poznawczego, przeznaczonych dla osób w wieku 3 – 25 lat, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) i z niepełnosprawnościami. Narzędzia te docelowo mają wspierać specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych w udzielaniu pomocy uczniom na każdym etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów młodszych oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

https://swps.pl/nauka-i-badania/granty/18085-opracowanie-i-upowszechnienie-narzedzi-diagnostycznych-do-oceny-zdolnosci-poznawczych-dzieci-i-mlodziezy

Skip to content