Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Lubinie

411px-POL_powiat_lubiński_COA.svg

Spotkanie sieci współpracy pedagogów

Dzisiaj, tj. 21.09.2021 r. o godz. 11.30, odbyło się spotkanie pedagogów szkół z powiatu lubińskiego w ramach sieci wsparcia, w formie hybrydowej – online i stacjonarnie. Wzięło w niej udział 27 osób. Koordynatorem sieci jest pani psycholog Małgorzata Iwanowska, która omówiła sprawy organizacyjne. Ofertę poradni zaprezentowali koordynatorzy poszczególnych działów: Pani Izabela Karpisz – psycholog, Pani Klaudia Burchard – pedagog i Pani Mirosława Hodura – psycholog. Szczególną uwagę zwrócono na aspekt reintegracji/interacji uczniów. Pani Barbara Rybicka p.o. dyrektora poradni podziękowała pedagogom za wysoką ocenę współpracy poradni ze szkołami w ubiegłym roku szkolnym w ankiecie ewaluacyjnej i życzyła wszystkim spokojnej i efektywnej pracy w nowym roku szkolnym. Był też czas na rozmowę i wymianę wzajemnych doświadczeń.

Skip to content