Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Lubinie

411px-POL_powiat_lubiński_COA.svg

Możliwy tryb zdalny

Ze względu na trudną sytuację pandemiczną rodzic/prawny opiekun lub pełnoletni uczeń może zwrócić się z wnioskiem o zmianę trybu zajęć ze stacjonarnego na zdalny. Stosowny wniosek można złożyć pocztą elektroniczną lub osobiście w sekretariacie poradni.

Skip to content