Rekrutacja do technikum na rok szkolny 2021/2022

Dolnośląski Zespół Szkół w Lubinie jest szkołą prowadzoną przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Nasza szkoła ma długoletnią historię i tradycję w branży medycznej. W skład zespołu wchodzi Technikum im. Władysława Stanisława Reymonta w Lubinie, które  zostało  utworzone w 2012 roku. Szkoła prowadzi nabór do dwóch klas w zawodach: technik optyk oraz technik ortopeda. Oferujemy naukę trzech języków obcych: angielskiego, niemieckiego lub francuskiego na różnych poziomach zaawansowania. Posiadamy nowoczesną bazę dydaktyczną; pracownie multimedialne z tablicami interaktywnymi, pracownię informatyczną z laptopami, pracownie przedmiotowe, bibliotekę i czytelnię z centrum multimedialnym. Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe oraz wycieczki zawodoznawcze. Obecnie realizujemy unijny projekt zawodoznawczy „Profesjonalny start”, dzięki któremu uczniowie odbywają staże u pracodawców z wynagrodzeniem oraz zdobywają dodatkowe kwalifikacje uczestnicząc w bezpłatnych kursach zawodoznawczych oraz zajęciach pozalekcyjnych. Umożliwiamy rozwój zainteresowań oraz działalność w samorządzie uczniowskim, szkolnym kole wolontariatu, szkolnym klubie miłośników teatru. Zapewniamy życzliwą, przyjacielską atmosferę i bezpieczne warunki nauki. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.dzs.lubin.pl