Spotkanie z dyr. Powiatowego Ośrodka Pieczy Zastępczej w Lubinie

W dniu 24 czerwca 2022 r. gościliśmy w poradni podczas zebrania Rady Pedagogicznej Pana Artura Tórza – Dyrektora Powiatowego Ośrodka Pieczy Zastępczej w Lubinie oraz Panią Sylwię Szostak – koordynatora. Spotkanie było poświęcone promocji akcji „Podziel się domem” oraz omówieniu dotychczasowej i przyszłej współpracy między placówkami.

Wakacyjny harmonogram pracy

Od 27 czerwca 2022 r. obowiązuje w poradni wakacyjny harmonogram pracy. Poradnia będzie czynna codziennie od godz. 7.30 do godz. 16.00. WAKACYJNY HARMONOGRAM 2021-2022 od 27.06.2022  

Nowe wejście

Dobiegają prace remontowe przy głównym wejściu do Poradni. Były utrudnienia dotyczące dostania się do środka – otwarto tymczasowo drzwi od strony bursy – ale już jutro będzie można wchodzić do Poradni głównym wyremontowanym wejściem.

Pakiet enOVO „Poznajmy się”

Od dzisiaj w naszej poradni specjaliści mogą wykorzystywać do pracy z dziećmi z Ukrainy nowy pakiet na Magicznym Dywanie onEVO pod nazwą „Poznajmy się”. Pakiet zawiera 26 bajkowych interaktywnych gier, wspierających integrację dzieci z Ukrainy oraz pokonywanie bariery językowej.

Projekt finansowany przez Fundację KGHM „Polska Miedź”

W lipcu 2021 r. Poradnia otrzymała z Fundacji KGHM Polska Miedź dofinansowanie w wysokości 44.205,00 PLN na realizację projektu pn. „Zajęcia specjalistyczne w oparciu o nowe technologie w celu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z powiatu lubińskiego z niepełnosprawnościami o specjalnych potrzebach edukacyjnych”. Projekt ma charakter wspierający rozwój dziecka w zakresie kompetencji związanych z procesem uczenia […]

Zmiana wejścia do Poradni

W związku z pracami remontowymi przy głównym wejściu do poradni w dniach 09-10.06.2022 r. (czwartek, piątek) wejście do poradni będzie możliwe TYLKO od strony Bursy SMS Zagłębie Lubin (dawne wejście do poradni). Za utrudnienia przepraszamy.

Program „Za Życiem”

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubinie na mocy Porozumienia pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki  a Powiatem Lubińskim w latach2022-2026 będzie pełnić rolę Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego (WOKRO) na terenie powiatu lubińskiego. WOKRO realizuje rządowy Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Wnioski o przyjęcie do Proramu „Za życiem” można składać w sekretariacie Poradni. Liczba miejsc jest ograniczona. Szczególy i druki do pobrania […]

Niezwykła wizyta

We wtorek 10 maja 2022 r. gościliśmy na zajęciach arteterapii prowadzonych przez Panią Dagmarę Korzan, uczniów trzeciej klasy Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego SMS Zagłębie Lubin pod opieką pedagoga Pani Anny Ochockiej. Licealiści podkreślali podczas spotkania z dziećmi, jak ważna jest systematyczna praca nad sobą, wytrwałość i dążenie do celu. A na koniec spotkania atmosfera została dodatkowo ocieplona upominkami i […]

Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

Corocznie 5 maja obchodzimy w Europie Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Obchody zostały zapoczątkowane we Francji na początku lat 90. ubiegłego wieku. Hasło przewodnie pierwszych obchodów brzmiało Rendez-vous de la Dignité („Spotkanie z godnością”). Święto ma być okazją do wyrażenia sprzeciwu wobec dyskryminacji osób niepełnosprawnych w pracy, w urzędach oraz w życiu codziennym.