Nasza kadra:

Barbara Rybicka
p.o. Dyrektora
tel.: 781 701 190

pedagog (terapia pedagogiczna, arteterapia, edukacja wczesnoszkolna, historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, informatyka, ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli)

SPECJALIŚCI

Dorota Banaś
tel.: 781 701 191

logopeda (neurologopedia, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)

Klaudia Burchard
tel.: 781 701 195

pedagog (edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją logopedyczną, dogoterapia)

Katarzyna Chabior
tel.: 781 700 198

psycholog (wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, terapia SI, oligofrenopedagog)

Małgorzata Dwornik
tel.: 781 701 191

logopeda (pedagogika)

Joanna Dziwak
tel.: 781 700 193

pedagog (terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i edukacji ucznia z autyzmem, logopedia, oligofrenopedagogika, tyflopedagogika)

Elżbieta Galas
tel.: 781 700 192

pedagog (logopedia i terapia pedagogiczna, surdologopedia, surdopedagogika, oligofrenopedagogika, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i edukacja ucznia z autyzmem, kurs I i II stopnia język migany dla nauczycieli)

Magdalena Hasior- Garbacz
tel.: 781 700 195

pedagog (pedagogika terapeutyczna, oligofrenopedagogika, terapia SI)

Dorota Hochman-Gocha
tel.: 781 700 197

psycholog

Mirosława Hodura
tel.: 781 701 194

psycholog (poradnictwo zawodowe i przedsiębiorczość, Certyfikat I i II stopnia EEG Biofeedback)

Małgorzata Iwanowska
tel.: 781 701 192

psycholog (trener grupowego treningu zastępowania agresji ART, interwencja kryzysowa, certyfikat - psychoterapia dzieci i młodzieży - ujęcie poznawczo-behawioralne)

Monika Kacprzyk
tel.: 781 700 196

pedagog (pedagogika lecznicza i terapia pedagogiczna, Certyfikat I i II stopnia EEG Biofeedback, terapia ręki)

Donata Kaczkowska
tel.: 781 700 194

psycholog (wieloletnie kształcenie w zakresie psychoanalizy - 25 lat pracy własnej, kształcenie w zakresie psychoterapii systemowej rodzin, kształcenie w zakresie psychoterapii Gestalt)

Izabela Karpisz
tel.: 781 701 192

psycholog, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (Psychodietetyka - studia podyplomowe, 5-letni Kurs Psychoterapii - atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Psychologiczne, prowadzone procesy terapeutyczne poddaje regularnie superwizji u superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego)

Arleta Kowalska
tel.: 781 701 194

doradca zawodowy (wychowanie fizyczne)

Małgorzata Kulczyńska
tel.: 781 700 191

arteterapeuta (wychowanie muzyczne, oligofrenopedagogika, terapia zaburzeń zachowań adolescentów i osób dorosłych)

Barbara Malińska
tel.: 781 701 194

pedagog (doradca zawodowy, Certyfikat TOMATIS, terapia pedagogiczna)

Bronisława Onyśków
tel.: 781 701 196

pedagog (promocja zdrowia)

Maria Oleśniewicz
tel.: 781 701 193

psycholog (interwencja kryzysowa, trener grupowego treningu zastępowania agresji ART, Certyfikat - psychoterapia dzieci i młodzieży - ujęcie poznawczo-behawioralne)

Diana Ostaszewska-Żarczyńska
tel.: 781 701 196

psycholog (terapia pedagogiczna)

Lilla Pietryka
tel.: 781 700 197

pedagog (terapia pedagogiczna, pedagogika specjalna ze specjalnością oligofrenopedagogika)

Ewa Przygońska
tel.: 781 700 194

pedagog (terapia pedagogiczna, pedagogika opiekuńcza i przedszkolna, psychoterapia systemowa indywidualna
i rodzin, psychoterapia praktyczna, atestacja w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym – w trakcie, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego)

Aleksandra Rodziewicz
tel.: 781 701 195

psycholog (mediacje), surdopedagog

Joanna Wiorek
tel.: 781 700 195

logopeda (rewalidacja z uprawnieniami pedagoga specjalnego do nauczania i terapii dzieci z upośledzeniem umysłowym oraz innymi utrudnieniami w rozwoju, socjoterapia, neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją)

Angelika Wrzesińska

psycholog (terapia pedagogiczna)

Karolina Żukowska
tel.: 781 700 193

psycholog (pomoc psychologiczna w dziedzinie seksuologii, tyflopedagogika, terapia pedagogiczna)

ADMINISTRACJA

Rena Kulbacka

główna księgowa (zastępstwo)

Emilia Perun

specjalista ds. księgowości (zastępstwo)

Ewelina Gambal

główna księgowa

Agnieszka Zając

specjalista ds. administracji

Iwona Łukasik

specjalista ds. administracji

OBSŁUGA

Krystyna Krzemińska

Grażyna Opiela