Aktualności

Nowy rok szkolny 2021/2022

W nowym roku szkolnym wszystkim dzieciom, uczniom, nauczycielom i rodzicom życzą zdrowia, wielu sukcesów i radości ze wspólnych spotkań Dyrektor oraz pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w

Czytaj więcej »

List Ministra Edukacji i Nauki

List Ministra Edukacji i Nauki z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rozpoczecie-roku-szkolnego-20212022–list-ministra-edukacji-i-nauki

Czytaj więcej »

Arteterapia

Od 2 sierpnia 2021 r. po rocznej przerwie wznawiamy zajęcia arteterapii prowadzone przez Panią Małgorzatę Kulczyńską. Można już składać wnioski w sekretariacie poradni. Zapraszamy!!!

Czytaj więcej »

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubinie jest jedyną tego typu publiczną placówką w powiecie.

Pomocą obejmuje wszystkie placówki oświatowe.
Udziela wsparcia uczniom, rodzicom oraz pracownikom szkół i placówek.
Z pomocy mogą również korzystać rodzice oraz ich dzieci, które nie rozpoczęły jeszcze edukacji,
zamieszkujące obszar powiatu lubińskiego.

Działalność naszej Placówki skierowana jest do:

 • dzieci w wieku od 0 do 3 lat
 • dzieci w wieku przedszkolnym
 • uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych
 • służymy wsparciem dla rodziców, wychowawców, nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek

Wszystkie oferowane przez Poradnię formy pomocy są BEZPŁATNE i prowadzone wyłącznie na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia.

Zgłoś się do nas, jeśli Twoje dziecko:

Pomagamy poprzez:

 • ma problemy w uczeniu się
 • zdradza wybite zdolności
 • ma trudności w porozumiewaniu się z otoczeniem
 • wykazuje zaburzenia w zachowaniu
 • zmaga się z wadą wymowy
 • potrzebuje wsparcia lub ukierunkowania
 • diagnozę
 • terapię
 • psychoedukację
 • profilaktykę
 • doradztwo
 • mediację
 • działalność informacyjną